Techniek

Afhankelijk van de stijl pas ik de techniek aan het onderwerp aan. Dit ligt al besloten in de voorbereiding. Ik probeer zo authentiek mogelijk te werk te gaan. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van een projector, raster of iets dergelijks. Zien is tekenen/schilderen. Voor een schilderij maak ik gebruik van een ondertekening. Op basis van een foto, computer of tv-scherm, of levende situatie (bijv bij portretten). Ik zet de ondertekening in een, soms grove, schets neer. Alle correcties die de tekening nodig heeft worden al schilderend aangebracht. Uiteindelijk wordt er een draai gegeven aan het schilderij door er thematische veranderingen op aan te brengen.

Het paneel of doek (canvas of linnen) wordt gegrond met gesso en acryl medium zodat er een effen gladde ondergrond ontstaat waarop makkelijk getekend kan worden. Nadat de tekening is aangebracht kan de eerste kleur worden ingeschilderd. Dit gebeurt meestal met een laag acryl verf zodat de pigmenten snel en grof op de plaats kunnen worden aangebracht. Daarna volgt het inschilderen met olie waar elk detail wordt gekleurd. Hierna volgt de langst durende fase; het uitschilderen. Hier wordt opgebouwd naar een solide schilderij waarbij een paar kleine oneffenheden overblijven die in de laatste fase worden afgewerkt. Eventueel worden er een paar glacerende lagen aangebracht.

Portretten worden doorgaans op een zelfde manier opgebouwd maar schildertechnisch zitten ze toch anders in elkaar. Hier wordt veel meer nat in nat geschilderd en gebruik gemaakt van waaier penselen en doezel penselen. Veelal gaat aan een portret een studie vooraf die gezicht en compositie verkennen.

Depending on the style, the technique is adapted to the subject. It’s already determined in the preparations. The photorealistic work begins with the desire to paint the example (photograph)as accurately as possible. I try to be as authentic as possible to proceed (ie not using a projector or such)…

The panel or canvas (canvas or linen) is primed with gesso and acrylic medium so that a smooth flat surface is created upon which can be drawn easily. After the drawing is made, the first colors are painted on to create a pigmented surface. This happens usually with a layer of acrylic paint because it dries so fast and more pigments can be put in place. Next is the painting in oil, where every detail is colored. Following is the longest stage. In this phase the painting is built into a solid picture with a few minor imperfections that remain for the final stage to be finished. (See picture)Eventually maybe a few coats of glazes are added.

 Portraits are usually constructed in the same way as the photorealist paintings but technically they are different. There is a lot more wet on wet painting and using fan brushes and feather brushes. Often with a portrait, a preliminary study is done that explores the facial characteristics and composition.